తింటే గారెలు తినాలి..వింటే ఉషశ్రీ రామాయణ

తెలుగు పాఠకులలో ఉషశ్రీగారి పేరు తెలియనివారు ఉండరు. వారు ఆకాశవాణిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు భారత, రామాయణ, భాగవతాలను ప్రతి వారం సీరియల్‌గా చెపుతూ, అశేష తెలుగు శ్రోతలను ఉర్రూతలూగ

ఇంకా చదవండి

నిష్పక్షపాత న్యూస్ లు ...ఇచ్చట దొరుకును

ఇవాళా రేపు, ప్రతీ చిన్న విషయానికి   ప్రతీ టీవి ఛానెల్, ఫేస్ బుక్, ట్విట్టర్ వంటి సోషల్ మీడియాలో లైవ్ అంటే ప్రత్యక్ష్య ప్రసారం ఇవ్వటం అతి సాధారణం అయ్యిపోయ్యింది. ముఖ్

ఇంకా చదవండి